Rapport från SWES 20-års jubileumsmöte

SWES 20-årsmöte hölls på Herrfallets Camping söder om Arboga, vid den vackra sjön Hjälmaren. Ett 50-tal personer i 25 bilar hade dykt upp och vi fick parkera alldeles nere vid …

Rapport från SWES 20-års jubileumsmöte Läs mer »