Om SWES

SWES (The Swedish Expedition Society
eller Svenska ExpeditionsSällskapet)
är en föreningen med medlemmar som drivs av en vilja att resa till, utforska och uppleva fjärran platser, människor och kulturer som få kanske ens känner till, än mindre själva har besökt. Vilket sätt man väljer att resa på är helt valfritt, om det så är med båt, flyg, bil, kanot, cykel vandring eller via några transportmedel så uppmuntras alla sätt.


Vi tror att medlemmarnas samlade kunskaper och erfarenheter utgör både en kunskapsbas som en viktig inspirations- och motivations-källa till vidare expeditioner och äventyr.

Då SWES är en ideell förening så ligger styrkan i medlemmarna och det sällskap den utgör, men vi arbetar är även med att kunna erbjuda medlemmarna så mycket aktiviteter, träffar och förmåner som det är möjligt, i detta så är medlemmarnas egna initiativ och engagemang extra välkommet.

SWES syfte

 

SWES grundades 2002 som en “non-profit” organisation. Föreningens primära syfte är att utgöra en plattform för människor som söker kunskap om expeditioner till avlägsna platser.

SWES mål

SWES arbetar målinriktat för att möjliggöra för medlemmarna att utforska avlägsna platser och vildmark som sällan återfinns i turistbroschyrer. Föreningen vill utgöra en bra plattform för att möte ursprungsbefolkning och besöka avlägsna platser som sällan omskrivs i media eller omnämns i vardagen och SWES bidrar gärna med kunskaper och information som kan leda till en bra utveckling för dessa människor och de regioner vi besökt. SEWS strävar efter att skriva rapport efter varje expedition som har genomförts av föreningens medlemmar. Dessa rapporter kan utgöras av reseberättelser, artiklar i press eller videodokumentation. Dessa rapporter publiceras på denna hemsida, i syfte att sprida kunskap och stimulera föreningens medlemmar till fler resor.

 

SWES medlemmar

Medlemmarna i föreningen har mycket varierande bakgrund. Gemensamt är viljan att resa långt och föreningens uppfattning är att alla kan bidra med något – alla medlemmar besitter unik kunskap som är viktig för föreningen. SWES har beslutat att öka antalet medlemmar och det primära målet är bygga upp och stärka fören-ingen; att skapa utrymme för alla människor med reseintresse oavsett ålder, bakgrund eller erfaren-het. Föreningen välkomnar såväl de som inte tidigare rest särskilt mycket som de människor som har många och långa expeditioner i bagaget. Kravet för medlemskap är, förutom reseintresse, en vilja att bidra med kunskap och gott humör.

 

SWES och hållbarhet

Föreningen har antagit en “No Trace Policy” vilket innebär att våra expeditioner ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, att vi uppför oss respektfullt mot alla och till exempel inte lämnar skräp efter oss eller på något sätt förstör naturen. “Take nothing but photos – leave nothing but footprints”. Välkomna!