Welcome to the Swedish Expedition Society

Välkommen till SWES!

SWES (The Swedish Expedition Society eller Svenska expeditionssällskapet) är en förening med medlemmar som drivs av en vilja att resa till, utforska och uppleva fjärran platser, människor och kulturer som få kanske ens känner till, än mindre själva har besökt. Vilket sätt man väljer att resa är helt valfritt, om det så är med båt, flyg, bil, kanot, cykel, vandring eller via några andra medel så uppmuntras alla sätt. Vi tror att medlemmarnas samlade kunskaper och erfarenheter utgör både en kunskapsbas som en viktig inspirations- och motivations-källa till vidare expeditioner och äventyr.
Då SWES är en ideell förening så ligger styrkan i medlemmarna och det sällskap den utgör, men vi arbetar är även med att kunna erbjuda medlemmarna så mycket aktiviteter, träffar och förmåner som det är möjligt, i detta så är medlemmarnas egna initiativ och engagemang extra välkommet.


SWES syfte

SWES grundades 2002 som en “non-profit” organisation. Föreningens primära syfte är att utgöra en plattform för människor som söker kunskap om expeditioner till avlägsna platser. 


SWES mål

SWES arbetar målinriktat för att möjliggöra för medlemmarna att utforska avlägsna platser och vildmark som sällan återfinns i turistbroschyrer. 

Föreningen vill utgöra en bra plattform för att möte ursprungsbefolkning och besöka avlägsna platser som sällan omskrivs i media eller omnämns i vardagen och SWES bidrar gärna med kunskaper och information som kan leda till en bra utveckling för dessa människor och de regioner vi besökt.

SEWS strävar efter att skriva rapport efter varje expedition som har genomförts av föreningens medlemmar. Dessa rapporter kan utgöras av reseberättelser, artiklar i press eller videodokumentation. Dessa rapporter publiceras på denna hemsida, i syfte att sprida kunskap och stimulera föreningens medlemmar till fler resor.


SWES och hållbarhet

Föreningen har antagit en “No Trace Policy” vilket innebär att våra expeditioner ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, att vi uppför oss respektfullt mot alla och till exempel inte lämnar skräp efter oss eller på något sätt förstör naturen.

“Take nothing but photos – leave nothing but footprints”. 

Välkomna!

SWES medlemmar

Medlemmarna i föreningen har mycket varierande bakgrund. Gemensamt är viljan att resa långt och föreningens uppfattning är att alla kan bidra med något – alla medlemmar besitter unik kunskap som är viktig för föreningen.

SWES har beslutat att öka antalet medlemmar och det primära målet är bygga upp och stärka fören-ingen; att skapa utrymme för alla människor med reseintresse oavsett ålder, bakgrund eller erfaren-het. Föreningen välkomnar såväl de som inte tidigare rest särskilt mycket som de människor som har många och långa expeditioner i bagaget. Kravet för medlemskap är, förutom reseintresse, en vilja att bidra med kunskap och gott humör.


Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd,
men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
 
Karin Boye
 
 
I went a little further,
then still a little further,
till I had gone so far,
that I don´t know how I´ll ever get back.
 
Joseph Conrad
 
 
Let’s go and get lost
 
Red Hot Chilli Peppers

Om SWES

SWES är en organisation vars mål är att föra samman människor med ett gemensamt intresse i resande, natur och äventyr – jorden runt. Föreningen ger medlemmarna ett forum för likasinnade där erfarenheter, genomförda projekt och framtida äventyr kan delas.

Varför SWES?

Målet med SWES är att stödja medlemmarna i deras mål att nå avlägsna platser i världen. Medlemmarna kan resa med båt eller bil, rida, paddla kanot, cykla eller gå och resans längd kan variera mellan 10 km eller 10.000 km. Resan ska genomföras utan resebyråer och resorna går ofta till områden som sällan eller aldrig besökts av turister.


Följ oss på: Facebook
Copyright © 2021 SWES
All rights reserved.

Bankgiro-nummer: 420-8948 Swish-nummer: 123 048 58 05 IBAN: SE9395000099601805164264 SWIFT/BIC: NDEASESS

Partners

Expedition_Store