Dagordning årsmöte 2014

Dagordning årsmöte 2014

Posted by
|

Nedan finns dagordningen för årsmötet 2014. Med reservation för ändringar, om det kommer in kloka synpunkter.

Med vänlig hälsning

Olof Tegsjö, ordförande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerade
5. Mötets behöriga utlysande fastställs
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelsen för 2013 föredras
8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret föredras
9. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreningens styrelse
10. Val av styrelse – valberedningens förslag redovisas
11. Val av styrelse och revisor

  • Val av ordförande för kommande år
  • Val av tre styrelseledamöter för kommande år
  • Val av revisor

12. Inkomna motioner

  • Motion om ändring av föreningens stadgar gällande sista dag för årsmöte – Staffan Holm.
  • Motion om ändring av stadgarna gällande reglerande av den maximala tid om två år som en medlem får väljas in i föreningens styrelse.

13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas. Den nya och gamla styrelsen träffas för konstituerande av ny styrelse

Bilder från mötet:

 IMG_9687 IMG_9689 IMG_9692 IMG_9694 IMG_9696 IMG_9697 IMG_9699 IMG_9700

Add a comment

You must be logged in to comment.

Om SWES

SWES är en organisation vars mål är att föra samman människor med ett gemensamt intresse i resande, natur och äventyr – jorden runt. Föreningen ger medlemmarna ett forum för likasinnade där erfarenheter, genomförda projekt och framtida äventyr kan delas.

Varför SWES?

Målet med SWES är att stödja medlemmarna i deras mål att nå avlägsna platser i världen. Medlemmarna kan resa med båt eller bil, rida, paddla kanot, cykla eller gå och resans längd kan variera mellan 10 km eller 10.000 km. Resan ska genomföras utan resebyråer och resorna går ofta till områden som sällan eller aldrig besökts av turister.


Följ oss på: Facebook
Copyright © 2021 SWES
All rights reserved.

Bankgiro-nummer: 420-8948 Swish-nummer: 123 048 58 05 IBAN: SE9395000099601805164264 SWIFT/BIC: NDEASESS

Partners

Expedition_Store