Dagordning årsmöte 2014

Nedan finns dagordningen för årsmötet 2014. Med reservation för ändringar, om det kommer in kloka synpunkter.

Med vänlig hälsning

Olof Tegsjö, ordförande

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerade
5. Mötets behöriga utlysande fastställs
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelsen för 2013 föredras
8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret föredras
9. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreningens styrelse
10. Val av styrelse – valberedningens förslag redovisas
11. Val av styrelse och revisor

  • Val av ordförande för kommande år
  • Val av tre styrelseledamöter för kommande år
  • Val av revisor

12. Inkomna motioner

  • Motion om ändring av föreningens stadgar gällande sista dag för årsmöte – Staffan Holm.
  • Motion om ändring av stadgarna gällande reglerande av den maximala tid om två år som en medlem får väljas in i föreningens styrelse.

13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas. Den nya och gamla styrelsen träffas för konstituerande av ny styrelse

Bilder från mötet:

 IMG_9687 IMG_9689 IMG_9692 IMG_9694 IMG_9696 IMG_9697 IMG_9699 IMG_9700

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.