Welcome to the Swedish Expedition Society

Välkommen till SWES!

SWES (The Swedish Expedition Society eller Svenska expeditionssällskapet) är den enda föreningen i Skandinavien som riktar sig mot egen-genomförda expeditioner till avlägsna platser. Denna hemsida är föreningens fönster mot medlemmarna, allmänheten, samarbetspartners och media. Föreningen utforskar och upptäcker världens mest avlägsna avlägsna platser – platser som väldigt få besökt – på gränsen till det omöjliga.

Föreningens expeditioner genomförs efter noggrann  planering och ofta med, för ändamålet, specialanpassad utrustning. Om du vill få mer information om föreningen, tveka då inte att kontakta oss. Om du vill bli medlem ber vi dig fylla din ansökan under Ansökan om medlemskap ovan. Vi hoppas att du ska finna vår hemsida användbar och intressant.


SWES syfte

SWES grundades 2002 son en “non-profit” organisation. Föreningens primära syfte är att utgöra en plattform för människor som söker kunskap om expeditioner till avlägsna platser. 


SWES mål

SWES arbetar målinriktat för att möjliggöra för medlemmarna att utforska avlägsna platser och vildmark som sällan återfinns i turistbroschyrer. 

Föreningen vill utgöra en bra plattform för att möte ursprungsbefolkning och besöka avlägsna platser som sällan omskrivs i media eller omnämns i vardagen och SWES bidrar gärna med kunskaper och information som kan leda till en bra utveckling för dessa människor och de regioner vi besökt.

SEWS strävar efter att skriva rapport efter varje expedition som har genomförts av föreningens medlemmar. Dessa rapporter kan utgöras av reseberättelser, artiklar i press eller videodokumentation. Dessa rapporter publiceras på denna hemsida, i syfte att sprida kunskap och stimulera föreningens medlemmar till fler resor.


SWES och hållbarhet

Föreningen har antagit en “No Trace Policy” vilket innebär att våra expeditioner ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, att vi inte lämnar skräp efter oss eller på något sätt förstör naturen. 

Välkomna!

SWES medlemmar

Medlemmarna i föreningen har mycket varierande bakgrund. Gemensamt är viljan att resa långt och föreningens uppfattning är att alla kan bidra med något – alla medlemmar besitter unik kunskap som är viktig för föreningen.

SWES har beslutat att öka antalet medlemmar och det primära målet är bygga upp och stärka fören-ingen; att skapa utrymme för alla människor med reseintresse oavsett ålder, bakgrund eller erfaren-het. Föreningen välkomnar såväl de som inte tidigare rest särskilt mycket som de människor som har många och långa expeditioner i bagaget. Kravet för medlemskap är, förutom reseintresse, en vilja att bidra med kunskap och gott humör.


Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd,
men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
 
Karin Boye
 
 
I went a little further,
then still a little further,
till I had gone so far,
that I don´t know how I´ll ever get back.
 
Joseph Conrad
 
 
Let’s go and get lost
 
Red Hot Chilli Peppers

Om SWES

SWES är en organisation vars mål är att föra samman människor med ett gemensamt intresse i resande, natur och äventyr – jorden runt. Föreningen ger medlemmarna ett forum för likasinnade där erfarenheter, genomförda projekt och framtida äventyr kan delas.

Varför SWES?

Målet med SWES är att stödja medlemmarna i deras mål att nå avlägsna platser i världen. Medlemmarna kan resa med båt eller bil, rida, paddla kanot, cykla eller gå och resans längd kan variera mellan 10 km eller 10.000 km. Resan ska genomföras utan resebyråer och resorna går ofta till områden som sällan eller aldrig besökts av turister.


Följ oss på: Facebook
Copyright © 2018 SWES
All rights reserved.

WebAdmin:
Marcus Behrens

Bankgiro-nummer: 420-8948
Swish-nummer: 123 048 58 05
IBAN: SE9395000099601805164264
SWIFT/BIC: NDEASESS

Partners

Expedition_Store