Reply To: Kola(utbildningsresa) sommar 2014

Home Forum Turer och expeditioner Kola(utbildningsresa) sommar 2014 Reply To: Kola(utbildningsresa) sommar 2014

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 1 March, 2014 at 09:46

Hej C! Jag har inte så mycket att tillägga det som redan skrivits, men om det är något som jag vill understryka så är det att ni bör ladda med alla myggmedel som finns på marknaden. Inga som helst problem på dagen, men att krypa ned från taktältet för att kissa nattetid är förenat med livsfara… Kanske ett bäcken? Vi reste helt själva och hade därför med en satelittelefon om vi skulle få problem. Vi reste helt på egen hand och på måfå och bodde huvudsakligen i taktält. Det är ju ganska öde på Kola, men de gånger det gick förbi människor var det ingen som sa något alls, trots att det väl egentligen inte är tillåtet att tälta i Ryssland. Det blir en spännande resa!!!