Reply To: Hur ska en reseberättelse vara?

Home Forum HJÄLP! Hur ska en reseberättelse vara? Reply To: Hur ska en reseberättelse vara?

Author Replies
Martin Segelström # Posted on 5 July, 2013 at 19:27

Att bilderna dominerar tycker jag är lite tråkigt då det är väldigt trevligt att läsa reseberättelser med bilder så klart. Att det blivit så är lite synd men jag hoppas på att de nya berättelser som kommer innehåller mer text! Det är givet viss upp till den som skriver och lägger in reseberättelsen att avgöra.

/Martin