Reply To: Expedition Guide

Home Forum Litteratur och media Expedition Guide Reply To: Expedition Guide

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 4 November, 2013 at 18:42

Kunde inte hålla fingrarna i styr – investerat i denna bok. På gränsen till en tegelsten med flera hundra sidor. Författaren har verkligen lagt ned möda på att täcka ALLT mellan himmel och jord. Verkar vara mycket seriöst. Ser fram emot att läsa denna bok i höstmörkret, i väntan på att tillräckligt många löneutbetalningar trillat in så att jag kan ge mig iväg, igen…