Reply To: Defender

Home Forum Allt annat… Defender Reply To: Defender

Author Replies
Johan Grönlund # Posted on 27 November, 2013 at 14:38

Japanska bilar köper man med hjärnan, engelska bilar köper man med hjärtat 😉
Det finns ju flera Defender ägare i klubben som kan hjälpa till men en bra källa till matnyttig information finns på SLRK:s forum. För defender och One-Ten finns detta på:

/Johan