Reply To: Carnet de passage

Home Forum Gränsövergångar Carnet de passage Reply To: Carnet de passage

Author Replies
Jonny Andersson # Posted on 6 February, 2014 at 13:04

Observera att det finns länder som inte kräver “carnet” MEN ändå kräver en deposition vid gränsen, information som brukar vara svår att få i förväg, men gör resan lite mer spännande…