Reply To: Carnet de passage

Home Forum Tips inför resan Carnet de passage Reply To: Carnet de passage

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 4 February, 2014 at 01:04

Om Carnet.
Bra information ovan men efter som jag sitter fast i Venezuela just nu kan jag passa på att skriva ner lite mer information.
Jag skaffade mitt Carnet i dec 2013. Jonny skriver att reglerna delvis ändrades feb 2014 men jag tror att det mesta stämmer.
Carnet är en internationell överenskommelse om transitering av personbilar och lastbilar, (lite olika regler)genom vissa länder. Inom EU och övriga Europa är det bara att korsa gränsen med bilen. De länder som inte har fri gränsövergång för bilen har Carnet eller annat. I Thailand har man en försäkran att man tar ut bilen ur landet inom 30 dagar. México har man tillfällig import under upp till 180 dagar. På baksidan av carnet finns angivet vilka länder som kräver carnet. Skitsnack det stämmer inte. Du måste själv kontrollera om de länder du ska besöka kräver carnet. Det är inte ens säkert att respektive länders ambassader vet sina egna regler.
Ett Carnet gäller i ett år och kan förlängas med sex månader, enligt muntlig uppgift upp till ett år. Förlängningen kan ske medan bilen är utomlands. Man kan antingen skicka hem carnet och få det stämplat för längre tid eller få ett helt nytt som kostar minst 3600 kr. Carnet gäller från det datum det är stämplat.
Kostnaden för ett carnet varierar, mitt carnet med 25 gränsövergångar kostade 3600:- det finns ett billigare med 10 gränsövergångar.
För att få carnet måste du betala in ett garantibelopp till Motormännen som utfärdar Carnet i Sverige. Garantibeloppet skall betalas in kontant eller med en bankgaranti. Kostnaden för en bankgaranti är större än kostnaden för ett lån. Banken kommer att kräva av dig en säkerhet för bankgarantin, avgifter och i värsta fall ränta på beloppet. Gör inte som jag, jag tog av min resebudget vilket gör att jag nu har en för snål budget och kan inte göra allt jag vill och var planerat under resan.
Storleken på garantin beror på bilens värde, bilens ålder och till vilka länder carnet ska gälla. Bilens värde bevisas med köpeavtalet vid köpet om det inte ligger för långt tillbaka i tiden eller intyg från välrenommerad bilhandlare. Bilen får ej vara äldre än 5-7 år. Är bilen 10 år gör dig ej besvär om du inte kan visa att den är mycket välskött och klarar resan. I slutändan är det Motormännen som sätter värdet och förutsättningarna.
Beroende på vilket land man skall besöka så sätts garantin till mellan 100 0ch 300 %.
Åk aldrig med en bil som är värd mer än du har råd att förlora.
Om bilen skadas så svårt att en måste skrotas eller brinner upp, dokumentera med massor av bilder och ett intyg från lokal polis. Tänk på att en uppbrunnen bil är bättre än en svårt skadad bil. Tänk på att om du lämnar bilen i ett carnet-land förlorar du både bil och garantin. Visserligen görs en avräkning mot garantin men när alla fått sitt så är det nog inget kvar till dig.
Om bilen har minskat i värde av någon anledning och det inte lönar sig att ta hem bilen,, försök att hitta en gränsstation där du kan föra ut bilen och få carnet stämplat. Lämna bilen mellan gränsstationerna och gå hem. Då räddar du i varje fall garantibeloppet. Bra gräns är mellan Thailand och Malaysia
PS till Canada och USA behövs inget ting, bara åk.