Reply To: Carnet de passage

Home Forum Gränsövergångar Carnet de passage Reply To: Carnet de passage

Author Replies
Jonny Andersson # Posted on 3 February, 2014 at 11:24

Carnetens storlek bestäms av det “dyraste” landet.
Om man tex bara skall åka in i Iran så skall 100 % av bilen dagsvärde deponeras.
Om resan går genom Iran till Indien skall 300 % deponeras eftersom resan går genom Pakistan.
Om resan bara går i Indien skall 100 % deponeras men omfattas Nepal så är beloppet 300 %…