Reply To: Hur navigerar man?

Home Forum Utrustning och teknik Hur navigerar man? Reply To: Hur navigerar man?

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 21 November, 2017 at 09:44

Papperskartor är ett måste, inget ger bättre översikt än papperskartor i olika skala. när jag börjar planera en resa så startar jag med att köpa papperskartor från Stanfords.

För en del av öststaterna har jag en Rysk GPS med engelsk text.

För Mongoliet har jag en Mongolisk GPS. Den är ett måste i Mongoliet. Kartor och vägnät stämmer inte överens i Mongoliet. det händer att även stora röda vägar på kartan inte finns. Det är väldigt sällsynt med vägskyltar, gäller framför allt i städerna.