Reply To: Gemensam bil i Namibia

Home Forum Utrustning och teknik Gemensam bil i Namibia Reply To: Gemensam bil i Namibia

Author Replies
Otto Bentsen # Posted on 20 September, 2017 at 11:25

Hel Klas,

Skal du og de andre som er interessert på høstmøtet nå, så dette blir diskutert der?
Jeg var litt usikker om jeg skalle dra da det er langt å kjøre.