Reply To: Gör forumet öppet

Home Forum Allt annat… Gör forumet öppet Reply To: Gör forumet öppet

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 9 December, 2015 at 07:50

Jag håller med om att det ska vara öppet.

på Årsmötet våren 2015 beslutades att forumet skulle vara stängt, jag tror jag var ensam om att rösta för ett öppet forum. Sedan dess har aktiviteten på forumet sjunkit till nästan noll. En förening av vår typ är döende utan ett aktivt forum.

Sänk medlemsavgiften till 200:- och ta ut en avgift för träffarna.