Reply To: Förbrukningsbatteri med laddbooster

Home Forum Utrustning och teknik Förbrukningsbatteri med laddbooster Reply To: Förbrukningsbatteri med laddbooster

Author Replies
Martin Segelström # Posted on 12 November, 2015 at 19:06

Många drar förklena kablar i fordon, här är en länk där man kan räkna på kabelaria: http://www.legoelektronik.se/kabelarea