Reply To: Förbrukningsbatteri med laddbooster

Home Forum Utrustning och teknik Förbrukningsbatteri med laddbooster Reply To: Förbrukningsbatteri med laddbooster

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 11 November, 2015 at 07:55

Jag drog en 2,5 kvadrat(1,5 hade räckt) från batteriet till laddaren bak för förbrukarbatterierna. dessutom drog jag en grov kabel som jag kan ha för att starta motorn med om bilbatterierna blir tomma. denna “start kabel” har en huvudströmbrytare som jag bara sluter i absoluta nödfall. winschen är dessutom kopplad till förbrukarbatterierna över denna kabel.