Reply To: Carnet de passage

Home Forum Gränsövergångar Carnet de passage Reply To: Carnet de passage

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 1 October, 2015 at 10:44

Motormännen i Sverige har slutat att utfärda Carnet.

För närvarande finns det ingen som utfärdar Carnet i Sverige.

Man kan vända sig till <span style=”color: #1f497d; font-family: Calibri;”> TCI i Schweiz</span>.