Reply To: Swes Quiz

Home Forum Allt annat… Swes Quiz Reply To: Swes Quiz

Author Replies
Martin Segelström # Posted on 9 April, 2015 at 21:00

Skickar de i ett kuvert…
När du visa första bilden så hade jag aldrig kunnat gissa LR även om jag såg likheter på gångjärn och infästningen på backspeglarna.
Nästa bild 😉