Reply To: Gör forumet öppet

Home Forum Allt annat… Gör forumet öppet Reply To: Gör forumet öppet

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 12 March, 2015 at 20:50

Klas har rätt. Frågan kommer upp på årsmötet. Nej, det är inte koncensus i frågan, vilket är skälet till att vi önskar en bra diskussion kring detta när vi ses. VI får då försöka bena upp för och nackdelar med detta och parallellt löper väl frågan om det ska vara en stor, lite mer anonym förening eller en mindre förening för de mest inbitna där alla känner varandra.