Reply To: Gör forumet öppet

Home Forum Allt annat… Gör forumet öppet Reply To: Gör forumet öppet

Author Replies
Oskar Wiberg # Posted on 3 March, 2015 at 20:54

Nu har det gått ca 3 månader och vad jag läser 100% samtycke av de som skrivit (sedan är tystnad = medhåll).

Så är det inte bara att “lossa” på spärren och öppna upp.
Jag glömmer bort detta forumet mer och mer eftersom det är helt dött här, och det blir en ond cirkel …
Så innan jag helt ger upp, kommer det att ske?