Reply To: Gör forumet öppet

Home Forum Allt annat… Gör forumet öppet Reply To: Gör forumet öppet

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 21 December, 2014 at 18:03

SLRK har väl den principen att gäster kan läsa trådar men inte skapa nya, eller har jag fel? Jättebra med diskussion. Det är en balans mellan att “våga” betala och att det förstås måste ge någon form av mervärde att faktiskt var med. Fler åsikter?