Reply To: Rugged dator för resan

Home Forum Utrustning och teknik Rugged dator för resan Reply To: Rugged dator för resan

Author Replies
Johan Gustavsson # Posted on 8 November, 2014 at 18:40

Det du beskriver är en väg att gå. Det jag tänkte var nog mer än bara navigering. Lagring av bilder och dokument, både inför resa och under resan. Föra dagbok, minnesanteckningar, kanske utkast till bok. Möjligen även (om man har tur) utföra arbete på distans. Alla användningsområden är intressanta att väga in i bedömningen. Jag tror inte att en lösning fungerar för alla utan tänkte mig tråden mer för att lyfta upp frågan om vilket stöd man känner att man behöver, vilka utmaningar behöver den utrustningen klara och vilka alternativ finns det att välja på.

Din tanke med Ipad/tablet är bra, det jag är orolig för är just vibrationer. (Efter min egen upplevelse där delar i datorn vibrerat sönder) Min oro inför resan var de mekaniska hårddiskar som jag hade med mig (vilka klarade sig bra) och efter det började jag undra kring vad som skulle passa mig bättre. Jag navigerar gärna med papperskartor och skriver i anteckningsböcker, lowtech rules. Men om jag har alternativet att även ha ett tekniskt stöd så vill jag antingen ha ett stöd jag kan lita på eller ett par så jag har redundans om någon går sönder. Ofta tror jag man tar det man redan använder eller äger. Det jag funderar kring är att titta på problemet lite mer som ett företag, vad är behovet och vilka krav ställs på utrustningen.

Sen blir det självklart en fråga om kronor när man ska välja utrustning, hur mycket tycker jag att det är rimligt att betala i förhållande till hur mycket jag nyttjar den och risken med att det jag väljer inte klarar resan.