Reply To: Långa resan till Ulan Bator

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 Långa resan till Ulan Bator Reply To: Långa resan till Ulan Bator

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 1 November, 2014 at 07:44

Bra. Om du hittar andra alternativa vägar  och platser som är intressanta så berätta.

Jag har föreslagit den väg som jag tror är den norra genom Ryssland i väst-östlig riktning. Jag tror att det är asfalt hela vägen i varje fall till Irkutsk. Kanske ända fram till Ulan Bator. Vägen genom Ryssland ser jag mer som en transportväg, ett uthållighetsprov.

Jag hade hellre lagt en del av resan till Ulan Bator genom Kazakstan men det kan bli problem med det Ryska visumet, eventuellt gäller det bara för tre passager.

Vägen genom Mongoliet kommer att bjuda på en del grusvägar och stäpp på mindre vägar. Det som även lockar är ett par dagar öster om Ulan Bator för att besöka Gangis Kahns mur, inte att förväxla med kinesiska muren. Jag är lockad av att se den riktiga öknen inte bara stäpp.

kom med förslag.

hlsn Klas