Reply To: Ukraina April 2015

Home Forum Turer och expeditioner Ukraina April 2015 Reply To: Ukraina April 2015

Author Replies
Jon Wiberg # Posted on 24 October, 2014 at 18:23

Stämmer att de har olika frekvenser för olika kanaler runt omkring. Fick med en tabell över de olika ländernas ( flera länder har samma ) med min radio ( som man kan välja landtillhörighet på ).