Reply To: Världens mest beresta bil!

Home Forum Allt annat… Världens mest beresta bil! Reply To: Världens mest beresta bil!

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 14 October, 2014 at 18:08

Ja, verkligen. Hatten av! Man kan undra hur lätt det är att få in en bil i Nordkorea…