Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 Preliminär resrutt och tidsplan för Klas Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 30 July, 2014 at 19:36

När jag talade med motormännen senats inför min resa så pratade jag med <span style=”color: #808080; font-family: Arial; font-size: small;”>Björn Nordlund som har tagit över efter damen som jag tidigare pratat med och som skött Carnet. M har nya regler sedan ett eller två år jag försökte jämka ner beloppet men det gick inte. procentsatsen varierar efter riskläget.
</span>