Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 Preliminär resrutt och tidsplan för Klas Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 30 July, 2014 at 19:19

Ja, detta öppnar upp nya möjligheter. Iran hade varit oerhört kul. Hör av dig om du får tag på Bea.