Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 Preliminär resrutt och tidsplan för Klas Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Author Replies
Klas Boethius # Posted on 29 July, 2014 at 18:16

det är lite märkligt, problemet är att få in bilen i Kina, inte att köra runt i Kina. Om man köper eller hyr en bil kan man köra fritt runt omkring i Kina enligt en källa. Från annat håll uppges det att man måste ha kinesiskt körkort och det klarar inte jag, har svårt att läsa kinesisskka men det gör inget för jag förstår inte när dom pratar heller. Jag ger upp det får bli en sällskapsresa till Kina.