Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 Preliminär resrutt och tidsplan för Klas Reply To: Preliminär resrutt och tidsplan för Klas

Author Replies
Olof Tegsjö # Posted on 29 July, 2014 at 08:25

Ja, Kina är inte enkelt. Ryssland också osäkert. Det kändes dock som om det fanns stort intresse för en längre och en kortare tur sommaren 2015. Vi får arbeta vidare på detta när vi ses på höstmötet.