Reply To: KINA – SVERIGE 2015 Logistik

Home Forum Projektgruppens info om Kina 2015 KINA – SVERIGE 2015 Logistik Reply To: KINA – SVERIGE 2015 Logistik

Author Replies
Jonny Andersson # Posted on 15 April, 2014 at 05:05

EUKORS fartyg fortsätter efter Guangzhou till Korea och där finns möjlighet att med fartyg fortsätta direkt till Ryssland för dom som vill. Resan genom kina bör göras i samlad tropp för att hålla priser för “guider” nere. Utanför Kinas gräns har vi möjlighet att välja olika resvägar och olika hastigheter. Resan Guangzhou genom Mongoliet till Rysk gräns beräknas ta 14 dagar.