Reply To: Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015

Home Forum Turer och expeditioner Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015 Reply To: Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015

Author Replies
Jonny Andersson # Posted on 13 March, 2014 at 06:48

Försäkring, fortsättning.

Efter fördjupad kontakt med mitt försäkringsbolag så fick jag följande information. Skador utanför “gröna kortetländerna” regleras av trafikskadelagen TSL och om jag förstår det rätt så borde det vara lika i alla bolag (det hjälper då inte att byta bolag).

För att testa min tes så kollade jag upp villkoren i Folksam och hittade det här i det finstilta :”Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen enligt trafikskadelagen (TSL) för skada som i följd av trafik med svenskregistrerad bil tillfogas svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige.”
<p align=”LEFT”>Grundregeln är som alltid : Tro inte att du är försäkrad…</p>
<p align=”LEFT”>Det hör till saken att vid min första kontakt med IF så talade man tydligt om för mig att försäkringen gäller som vanlig trafikförsäkring i hela världen.</p>
 
<p align=”LEFT”>Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen</p>
<p align=”LEFT”>enligt trafikskadelagen (TSL) för skada som i</p>
<p align=”LEFT”>följd av trafik med svenskregistrerad bil tillfogas</p>
<p align=”LEFT”>svensk medborgare eller den som har sin</p>
hemvist i Sverige.