Reply To: Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015

Home Forum Turer och expeditioner Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015 Reply To: Ryssland-Mongoliet-Kina- Tibet- Nepal–Indien-2015

Author Replies
Jonny Andersson # Posted on 13 March, 2014 at 05:48

Så här säger mitt försäkringsbolag  (IF):

“Om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i sträck när skadan inträffar, så lämnas i regel ingen ersättning vid skada om du skulle orsaka ett försäkringsfall”

“Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.”

Jag ringde för säkerhets skull och frågade, och dom förtydligade för mig att den endast gäller för svenska medborgare i bilen, ej sak eller personskador utanför bil.

Kanske det är dags att vi byter bolag och väljer bort IF…