Reply To: Värme

Home Forum Utrustning och teknik Värme Reply To: Värme

Author Replies
Martin Karlsson # Posted on 8 September, 2016 at 18:17

Finns några som monterar en dieselvärmare i en plåtlåda och har på taket sen stoppar de in en slang i tältet…
Tror Daniel kan hjälpa dig om det behövs.